اطلاعات تکمیلی چهارمین کنگره


چهارمین کنگره
بین‌المللی پزشکی تولیدمثل رویان
زمان: ۲۴ تا ۲۶ شهریور ۱۳۸۲
مکان: سالن همایش‌های رازی
دبیر علمی: دکتر سیدجلیل حسینی
دبیر علمی افتخاری: Johannes LH Evers, MD

برنامه‌های جنبی کنگره:

 • کارگاه سلول‌های بنیادی جنینی
 • کارگاه PGD
 • کارگاه هیستروسونوگرافی
 • کارگاه وازوواستومی
سخنرانان مدعو بین‌المللی:
 •  Paul Devroy, Md, PhD، بلژیک
 •  Arne Sunde, PhD، نروژ
 •   Semra Kahraman، ترکیه
 •   Frank Pellestor, PhD، فرانسه
 •    Erick Y. Sato, PhD، ژاپن
 •   Nikolas Sofikitis, MD، یونان
 •   Hans R. Scholer, PhD، آمریکا
 •   Esmail Behboodi, PhD، آمریکا
 •   Masood Khatamee, MD، آمریکا
 
goup