• Congress_2024
  • اسلایدر داخلی یک
  • اسلایدر یک
کنگره بین‌المللی رویان رویدادی علمی است که از سال ۱۳۷۹ آغاز شده و هرساله در اوایل سپتامبر در تهران برگزار می‌شود.   این کنگره در ابتدا با هدف آشنایی محققان و متخصصان حوزه‌های علوم تولیدمثل کار خود را شروع کرد. بعد از شش دوره، از سال ۱۳۸۴ کنگره سلول‌های بنیادی نیز با سرفصل‌های تخصصی این حوزه و به طور هم‌زمان با کنگره علوم تولید مثل برگزار شد.  

مهلت ارسال چکیده مقالات علمی به بیست و پنجمین کنگره بین المللی رویان تمدید شد.

بیست و پنجمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل و بیستمین کنگره فناوری سلول‌های بنیادی، در تاریخ ۷ لغایت ۹ شهریور ماه ۱۴۰۳ توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در شهر تهران برگزار می‌گردد.

goup