• Congress_2022
  • اسلایدر داخلی یک
  • اسلایدر یک
کنگره بین‌المللی رویان رویدادی علمی است که از سال ۱۳۷۹ آغاز شده و هرساله در اوایل سپتامبر در تهران برگزار می‌شود.   این کنگره در ابتدا با هدف آشنایی محققان و متخصصان حوزه‌های علوم تولیدمثل کار خود را شروع کرد. بعد از شش دوره، از سال ۱۳۸۴ کنگره سلول‌های بنیادی نیز با سرفصل‌های تخصصی این حوزه و به طور هم‌زمان با کنگره علوم تولید مثل برگزار شد.  

زمان قطعی کنگره آینده رویان هفتم تا نهم سپتامبر سال ۲۰۲۲ مطابق با شانزدهم تا هجدهم شهریورماه ۱۴۰۱

دکتر بهار موقر و دکتر حامد دائمی به ترتیب به عنوان دبیران بیست و سومین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل و هجدهمین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان

goup