ثبت نام

 • برای ارسال خلاصه مقالات خود می‌توانید از اینجا اقدام کنید.
 • برای ثبت نام و شرکت در کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل می‌توانید از اینجا اقدام کنید.
 • برای ثبت نام و شرکت در کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی می‌توانید از اینجا اقدام کنید.
 • برای ثبت نام و شرکت در سمینار پرستاری و مامایی می‌توانید از اینجا اقدام کنید.
 • برای ثبت و نام و شرکت در برنامه‌های جنبی کنگره می‌توانید از اینجا اقدام کنید. 

راهنمای ارسال خلاصه مقاله:

 • مهلت ارسال خلاصه مقالات  تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ است.
 • ارسال خلاصه مقالات  رایگان است.
 • هر فرد می‌تواند حداکثر ۳ خلاصه مقاله ارسال کند.
 • تعداد نویسندگان برای هر خلاصه مقاله نباید بیش از ۱۰ نفر باشد.
 • ایمیل شخص مربوطه در کتاب الکترونیکی خلاصه مقالات کنگره منتشر خواهد شد.
 • خلاصه مقاله باید حاوی تحقیق اصلی باشد.
 • خلاصه مقالات  باید کامل، مرتبط و به زبان انگلیسی خوب نوشته شده باشند.
 • خلاصه مقاله کامل باید حداکثر ۲۵۰ کلمه باشد.
 • تمامی کلمات باید در عنوان با حروف بزرگ نوشته شوند و هیچ گونه اختصاری مجاز نیست.
 • حداقل سه و حداکثر پنج کلمه کلیدی مورد نیاز است.
 • اختصارات باید برای اولین بار در متن شما تعریف شوند.  
 • لطفا از فرمول‌های پیچیده ریاضی، جداول، نمودارها، شکل‌ها و منابع خودداری کنید.
 • یک تحقیق را نمی‌توان دو بار ارسال کرد، حتی با موضوع/گروه متفاوت یا با عنوان متفاوت.
 • در صورتی که نتیجه خلاصه مقاله خود را تا بیستم مرداد ماه دریافت نکردید، لطفا بلافاصله از طریق royaninstitutecongress@gmail. com با دبیرخانه کنگره تماس بگیرید.
 • پس از دریافت نتیجه داوری خلاصه مقاله خود، باید هزینه ثبت نام را پرداخت کنید.
 • اگر بر روی دکمه ارسال (مرحله پایانی خدمات ارسال خلاصه مقاله) کلیک نکنید، خلاصه مقاله شما در وضعیت پیش‌نویس ذخیره می‌شود. خلاصه مقالاتی که در وضعیت پیش‌نویس (ناقص) باشند برای داوری در کنگره در نظر گرفته نمی‌شوند.
 • لطفا توجه داشته باشید که ارائه‌کننده خلاصه مقاله به عنوان اولین نویسنده ذکر شده باشد.
 • امکان ویرایش خلاصه مقاله قبل از کنگره وجود ندارد. برای درخواست هرگونه ویرایش وابستگی نویسندگان، لطفا پس از زمان کنگره با ما تماس بگیرید.
 • اگر از ارسال خلاصه مقاله‌ای که قبلا ثبت شده است منصرف شدید، لطفا قبل از پایان مهلت کنگره از طریق info@royancongress. com با ذکر عنوان و شماره خلاصه مقاله به ما اطلاع دهید.
​​​​​​
goup