دبیران علمی کنگره ۱۴۰۱ رویان

اولین جلسه کمیته اجرایی کنگره بین‌المللی رویان روز دوشنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۰ در پژوهشگاه رویان برگزار شد. در این جلسه گزارش مختصری از کنگره ۱۴۰۰ ارائه شد. همچنین دکتر بهار موقر و دکتر حامد دائمی به ترتیب به عنوان دبیران بیست و سومین کنگره بین‌المللی پزشکی تولیدمثل و هجدهمین کنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی رویان انتخاب شدند. 
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
goup